Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van Negentiendertien.nl. Iedereen die van dit forum gebruik maakt wordt gevraagd met de regels akkoord te gaan. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum aangenaam te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. Basisregels

  - Behandel een ander op dezelfde manier als jij wilt dat anderen jou behandelen.

  - Sta open voor andere meningen. Je mag het ermee oneens zijn, maar het blijft een discussieforum.

  - Het overschrijden van de fatsoensnormen is ten strengste verboden.

  - Probeer er zorg voor te dragen dat je geplaatste berichten leesbaar en te begrijpen zijn.

  - Het is onoverkomelijk dat topics zo nu en dan off-topic gaan, maar probeer wel zo snel mogelijk weer terug on-topic te gaan.

  - Het gebruik van Caps Lock in je posts is irritant en daarom niet toegestaan. #
 2. Registratie

  - Je gaat automatisch akkoord met de forumregels bij registratie.

  - Ter bescherming van het forum vereist registratie bevestiging van één van de mods. Dit zal zo spoedig mogelijk, richtlijn is binnen twee uur na registratie, gebeuren.

  - Indien de mods een vermoeden hebben dat het hier om een trolaccount, spamaccount of iets dergelijks gaat, staat het hen vrij om de registratie niet te bevestigen.

  - Vind je dat bevestiging van je account te lang duurt of ben je van mening dat je ten onrechte niet bent toegelaten tot het forum, stuur een bericht via contact onder aan de pagina. #
 3. Handhaving

  - Wanneer je vindt dat een bericht van iemand de grens overgaat kan je deze rapporteren met de 'dit is niet oké' knop. Houdt er wel rekening mee dat dit niet automatisch betekend dat de ander gestraft wordt. De mods beslissen wat er met de melding gebeurd. Een melding maken is altijd beter dan de strijd aangaan.

  Persoonlijke berichten (PB’s)


  - Het zonder toestemming van de andere persoon openlijk publiceren van (gedeeltes van) PB’s is ten strengste verboden.

  - Als je een PB van een lid ontvangt die in jouw ogen over de grens is, stuur deze dan via PB door naar een mod. Die kan er dan naar kijken en overleggen wat de juiste straf is.

  - Provoceren via PB is niet toegestaan en wordt net zo zwaar gestraft als provoceren in publieke topics.

  Conflict met mods/leden


  - Als je een conflict hebt met één of meerdere mods of je bent het oneens met een beslissing van de mods, kaart dit via een PB bij één van de mods aan. We hebben er begrip voor dat je dan hoog in de emotie zit, maar we zijn van mening dat dit het beste via PB gecommuniceerd kan worden in plaats van dat dit openbaar gebeurt.

  - Als je een conflict hebt met een ander lid, speel dit niet publiekelijk maar doe dit via PB. Als je denkt dat het probleem onderling niet opgelost kan worden, schakel dan een mod via PB in.

  - Als je een PB stuurt naar een mod met een klacht over iets/iemand mag deze gedeeld worden met de andere mods omdat mods hierdoor sneller kunnen reageren op de situatie.

  Kaarten

  - Een gele kaart geldt als een laatste waarschuwing. Een rode kaart is een schorsing.

  - Alle kaarten worden in een overzicht met naam lid, duur en reden(en) gepubliceerd in het kaarten-topic. De specifieke gronden worden via PB naar het betreffende lid gestuurd.

  - Zodra de duur van een kaart voorbij is, wordt dit het betreffende lid via een PB medegedeeld.

  - Heb je een gele kaart gekregen en ben je het hier mee oneens, stuur een PB naar een mod.

  - Heb je een rode kaart gekregen en ben je het hier mee oneens of wil je weten op welke gronden je een rode kaart hebt gekregen, stuur een bericht via contact onder aan de pagina. Het forum laat je helaas niet toe om tijdens een schorsing te lezen op basis waarvan je een rode kaart hebt gekregen of om zelfs een PB te sturen.

  - Het uitlokken van en vragen om kaarten is ten strengste verboden. #
 4. Privacy

  - E-mailadressen en IP-adressen van leden zijn voor de mods zichtbaar, maar zij gaan hier op een correcte en juiste manier mee om.

  - IP-adressen worden enkel gecontroleerd ter voorkoming van dubbelaccounts.

  - Bij het sterke vermoeden en/of zekerheid dat iemand een dubbelaccount heeft hebben de mods het recht deze persoon per direct te verbannen van het forum. Geldt ook voor verbannen leden die met een nieuw account terugkomen.

  - Wat op social media of andere fora wordt geplaatst zal niet bestraft worden, tenzij het geplaatste alle fatsoensnormen overtreft.

  - Iemand aanvallen op wat diegene op social media of andere fora heeft geplaatst is ten strengste verboden.

  - Het zonder toestemming van de ander openbaar maken van persoonlijke gegevens van een lid is ook ten strengste verboden. #
 5. Supporters van andere clubs

  - Iedereen is welkom, maar hou er wel rekening mee dat je hier te gast bent. #
 6. Overig

  - Politieke, religieuze en seksuele discussies zijn, wegens de gevoeligheid van deze onderwerpen, enkel toegestaan in het subforum ‘Maatschappelijke discussies’ of in PB’s. Op dit moment zijn deze discussies niet toegestaan in verband met het sluiten van de 'Maatschappelijke discussies' voor onbepaalde tijd.

  - Het plaatsen van artikelen die achter een pay wall zitten mag niet meer. Je mag wel parafraseren of een kleine quote eruit halen met bronvermelding.

  - Streams mogen niet gedeeld worden in publieke topics.

  - Indien je je account wilt verwijderen, stuur een PB naar één van de mods. Deze zal zo spoedig mogelijk aan je verzoek voldoen.

  - De mods behouden zich het recht voor om de forumregels naar redelijkheid te wijzigen of nieuwe regels toe te voegen, al dan niet na overleg met de leden. Deze wijzigingen zullen met datum en beschrijving van wijziging(en) bijgehouden worden in het forumregelstopic.

  - Deze forumregels gaan per direct in.

  Wijziging met betrekking tot de regels gezien de domeinnaam is veranderd en daarbij ook nieuwe verantwoordelijkheden komen. Daarbij ook enkele wijziging ivm aantrekken van de teugels. Het mailadres is ook aangepast.

  Toevoegingen aan de regels zijn:

  - Provoceren via PB is niet toegestaan en wordt net zo zwaar gestraft als provoceren in publieke topics.
  - Als je een PB stuurt naar een mod met een klacht over iets/iemand mag deze gedeeld worden met de andere mods omdat mods hierdoor sneller kunnen reageren op de situatie.
  - Bij het sterke vermoeden en/of zekerheid dat iemand een dubbelaccount heeft hebben de mods het recht deze persoon per direct te verbannen van het forum. Geldt ook voor verbannen leden die met een nieuw account terugkomen.
  - Het plaatsen van artikelen die achter een paywall zitten mag niet meer. Je mag wel parafraseren of een kleine quote eruit halen met bronvermelding.
  - Streams mogen niet gedeeld worden in publieke topics.


  Heb je vragen vragen of opmerkingen over deze aanpassingen kun je deze stellen in het moderator/admin topic. #